آيشا صديقي

کودک و نوجوان


1- طول مدت درمان برای هر مراجع بسته به شدت مشکل، همکاری و پیگیری منظم مراجع و میزان اجرای تکالیف درمانی توسط مراجع، متفاوت است.
2- در صورت تمایل برای لغو وقت خود، حداقل 48 ساعت قبل از جلسه درمان، با شماره های تلفن مرکز تماس حاصل نمایید و لغو شدن زمان جلسه را اطلاع دهید.
3- در صورت لغو جلسه بدون اطلاع قبلی و لغو جلسه در روز درمان، نصف هزینه درمان برای شما محاسبه میگردد.
4- تاخیر از جانب مراجع در زمان جلسه لحاظ شده و زمان جبرانی محاسبه نمیگردد.
5- تاخیر از جانب درمانگر جزو زمان جلسه محاسبه نمیشود و درمانگر موظف است یک جلسه کامل برگزار کند. در صورت تکرار بیش از 3 بار تاخیر درمانگر، مراجع میتواند مدیریت را مطلع کند تا پیگیری های لازم برای اعاده حقوق مراجع صورت گیرد.
6- هزینه جلسات آنلاین به طور کامل روز قبل دریافت میگردد.
7- برای جلسات حضوری، فقط هزینه جلسه اول قبل از جلسه به صورت کامل دریافت میگردد. 

مجموعه‌ی کیهان درمانگران را با نهایت وسواس، تحقیق و بررسی انتخاب و معرفی می‌کند.
تمامی درمانگران زیر نظر سوپروایزر فعالیت میکنند.

حوزه تخصص

رواندرمانگر کودک و نوجوان با رويکرد شناختي- رفتاري و رويکرد آگاه به آسيب 
 (trauma-informed therapist)

سوابق تحصیلی:

دانشجوي دکتري روانشناسي تربيتي در دانشگاه شهيد بهشتي 
کارشناس ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان از دانشگاه شهيد بهشتي 
کارشناس روانشناسي باليني از دانشگاه آزاد تهران مرکز 

روزهای پذیرش مراجع:

حضوري:‌ روزهاي دوشنبه 
آنلاين: روزهاي يکشنبه و چهارشنبه 

پذیرش:

دوران بارداري مادر   تا 18 سالگي  

دوره های گذرانده شده:


مقالات و کتاب ها:


رزومه برگزاری کارگاه:


شرایط کنسلی: