اطلاعات تماس

  خيابان سهرودی شمالی، خيابان ميرزايی زينالی، پلاک 152، طبقه پنجم، واحد 7
کلینیک بزرگسالان:
021-88533498  
021-88533497  
کلینیک کودکان: