با متخصصان ما آشنا شوید

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره کیهان مفتخر است که در ارائه خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی به هموطنان عزیز با اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر ایران همکاری دارد.

مريم فکري

فردي ، کودک و نوجوان

طرحواره درمانگر

فائزه قدمي

فردي

درمانگر فردي _ بزرگسال
رويکرد درماني  روان‌پويشي
الهه درخشان

فردي

درمانگر شناختي رفتاري 
درمان سوگ
مداخله در خودکشي
مشکلات عزت نفس 
کمال‌گرايي و اهمال‌کاري

زهرا روحي‌پور

فردي

طرح‌واره درمانگر 
نوجوان - فردي بزرگسال -  پيش از ازدواج

زهرا نجار

فردي

درمانگر پويشي 

اميرحسين ارفع رحيميان

فردي

طرحواره درمانگر
درمانگر متمرکز بر هيجان
تحت سوپرويژن

دکتر علي خطيبي

فردي

درمان رفتاري-شناختي
روان-ترکيبي (سايکوسنتز)

دکتر عاطفه نظري اول

کودک و نوجوان

بازي درمانگر اختلالات دروني سازي و بروني سازي با رويکردهاي CCPT - CPRT- CBT 
درمانگر شناختي رفتاري اختلالات اضطرابي و افسردگي دوران نوجواني
آموزش فرزند پروري به والدين، مشکلات ارتباطي والد نوجوان

دکتر احسان نيک منش

فردي

درمان اختلالات فردي (اختلالات خلقي و اضطرابي) با رويکرد شناختي رفتاري (CBT)
زوج درماني با رويکرد شناختي رفتاري (CBCT)
خانواده درماني با رويکرد بوئني (درمان نظام هاي خانوادگي)
مشاوره ازدواج

سامان شهيدنورايي

فردي

درمانگر فردي – بزرگسال
روابط ابژه؛ مشکلات اضطراب، وسواس و عزت‌نفس

آيشا صديقي

کودک و نوجوان

رواندرمانگر کودک و نوجوان با رويکرد شناختي- رفتاري و رويکرد آگاه به آسيب 
 (trauma-informed therapist)

دکتر زهرا بابايي

فردي

شناختي رفتاري
درمان متمرکز بر هيجان

نوشين انصاري فر

فردي ، کودک و نوجوان

روانپويشي و ذهني سازي  
حيطه فعاليت: 
اختلالات خلقي؛ اضطرابي؛ مشکلات ارتباطي؛ مشکلات رفتاري

دکتر زينب تاجريان

فردي

دکتر نگين کاظمي

فردي

روان‌درماني فردي بزرگسال
رويکرد: درمان شناختي رفتاري و طرحواره درماني

مريم رزاقي

فردي

درمان شناختي رفتاري
مدتراپي

فائزه گل‌کار

فردي

الهام عسگري

فردي

نيکناز دياني

فردي