زهرا روحي‌پور

فردي


1- طول مدت درمان برای هر مراجع بسته به شدت مشکل، همکاری و پیگیری منظم مراجع و میزان اجرای تکالیف درمانی توسط مراجع، متفاوت است.
2- در صورت تمایل برای لغو وقت خود، حداقل 48 ساعت قبل از جلسه درمان، با شماره های تلفن مرکز تماس حاصل نمایید و لغو شدن زمان جلسه را اطلاع دهید.
3- در صورت لغو جلسه بدون اطلاع قبلی و لغو جلسه در روز درمان، نصف هزینه درمان برای شما محاسبه میگردد.
4- تاخیر از جانب مراجع در زمان جلسه لحاظ شده و زمان جبرانی محاسبه نمیگردد.
5- تاخیر از جانب درمانگر جزو زمان جلسه محاسبه نمیشود و درمانگر موظف است یک جلسه کامل برگزار کند. در صورت تکرار بیش از 3 بار تاخیر درمانگر، مراجع میتواند مدیریت را مطلع کند تا پیگیری های لازم برای اعاده حقوق مراجع صورت گیرد.
6- هزینه جلسات آنلاین به طور کامل روز قبل دریافت میگردد.
7- برای جلسات حضوری، فقط هزینه جلسه اول قبل از جلسه به صورت کامل دریافت میگردد. 

مجموعه‌ی کیهان درمانگران را با نهایت وسواس، تحقیق و بررسی انتخاب و معرفی می‌کند.
تمامی درمانگران زیر نظر سوپروایزر فعالیت میکنند.

حوزه تخصص

طرح‌واره درمانگر 
نوجوان - فردي بزرگسال -  پيش از ازدواج

سوابق تحصیلی:

کارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي تهران دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 
کارشناسي ارشد پژوهش‌گري علوم اجتماعي، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم اجتماعي 
کارشناسي جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده علوم اجتماعي

روزهای پذیرش مراجع:

يکشنبه_ ساعت 15 الي 19 حضوري 
دوشنبه_ ساعت 11 الي 19 حضوري 

پذیرش:

از 12 سال تا 50 سال
 

دوره های گذرانده شده:


رزومه برگزاری کارگاه: