مريم فکري

فردي


1- طول مدت درمان برای هر مراجع بسته به شدت مشکل، همکاری و پیگیری منظم مراجع و میزان اجرای تکالیف درمانی توسط مراجع، متفاوت است.
2- در صورت تمایل برای لغو وقت خود، حداقل 48 ساعت قبل از جلسه درمان، با شماره های تلفن مرکز تماس حاصل نمایید و لغو شدن زمان جلسه را اطلاع دهید.
3- در صورت لغو جلسه بدون اطلاع قبلی و لغو جلسه در روز درمان، نصف هزینه درمان برای شما محاسبه میگردد.
4- تاخیر از جانب مراجع در زمان جلسه لحاظ شده و زمان جبرانی محاسبه نمیگردد.
5- تاخیر از جانب درمانگر جزو زمان جلسه محاسبه نمیشود و درمانگر موظف است یک جلسه کامل برگزار کند. در صورت تکرار بیش از 3 بار تاخیر درمانگر، مراجع میتواند مدیریت را مطلع کند تا پیگیری های لازم برای اعاده حقوق مراجع صورت گیرد.
6- هزینه جلسات آنلاین به طور کامل روز قبل دریافت میگردد.
7- برای جلسات حضوری، فقط هزینه جلسه اول قبل از جلسه به صورت کامل دریافت میگردد. 

مجموعه‌ی کیهان درمانگران را با نهایت وسواس، تحقیق و بررسی انتخاب و معرفی می‌کند.
تمامی درمانگران زیر نظر سوپروایزر فعالیت میکنند.

حوزه تخصص

طرحواره درمانگر

سوابق تحصیلی:

سوابق تحصيلي:
دانشجوي دکتري روان شناسي تربيتي دانشگاه تهران 
کارشناسي ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه شهيد بهشتي
کارشناسي ارشد مهندسي صنايع از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
کارشناسي مديريت بازرگاني دانشگاه علامه طباطبايي

روزهای پذیرش مراجع:

شنبه ساعت 11 الي 15 انلاين
دوشنبه  ساعت 12 الي 18 حضوري

پذیرش:

11 سال تا 60 سال 

دوره های گذرانده شده:


مقالات و کتاب ها:


رزومه برگزاری کارگاه: