نوروفیدبک


یکی از نشانه­های عملکرد سیستم عصبی الگوی امواج مغزی است که در صورت تجربه حالات منفی مثل افسردگی و اضطراب، الگوی کارکرد آن مختل می­شود و نوروفيدبك روشی است که کنترل ارادي بر الگوهاي امواج مغزي برای برطرف کردن حالات منفی مذکور را تقويت مي­كند.

در این روش دستگاه نوروفیدبک امواج مغزی را به کامپیوتر منتقل کرده و برروی آن تجزیه تحلیل انجام می دهد و فرد می­تواند امواج مغزی خود را روی مانیتور مشاهده کند. متخصص درمانی نیز دستگاه را طوری برنامه ریزی می­کند که بیمار بتواند امواج مغزی مفید را افزایش و امواج مزاحم را کاهش دهد. در این روش هیچ نوع سیگنالی وارد مغز نمی­شود و تنها می توان امواج مغزی را کنترل کرد.

 

حیطه های درمانی نوروفیدبک

     افسردگی

     اضطراب

     میگرن

     بیش فعالی کودکان

     اختلالات یادگیری

 

تاثیرات نوروفیدبک بر عملکردهای ذهنی

     ایجاد حالات پیشرفته­ای از حالت ذهنی

     افزایش عملکرد ذهن

     افزایش توان فکری

     تقویت تصمیم­گیری، برنامه ریزی

     کنترل هیجانات

     افزایش توجه، تمرکز، حافظه

     افزایش مهارت خود تنظیمی